Μουσεία

Τα μουσεία της περιοχής που αξίζει να επισκεφτεί κανείς είναι:

  • Λαογραφικό Μουσείο Τσαμαντά
  • Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου
  • Λαογραφικό Μουσείο Σουλίου