Πολιτική Ξενοδοχείου

 • Τα κουζινάκια με τον εξοπλισμό τους είναι μόνο για παρασκευή πρωινού, δεν επιτρέπεται το μαγείρεμα.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση επίπλων στο δωμάτιο. Κάθε αλλαγή, που επιθυμεί ο πελάτης, γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου.
 • Κάθε δεύτερη μέρα γίνεται αλλαγή των κλινοσκεπασμάτων. Για κάθε έξτρα αλλαγή κατόπιν επιθυμίας του πελάτη θα χρεώνεται με το ποσό των 2 ευρώ κατ ’άτομο.
 • Το ωράριο λειτουργίας της reception είναι 8.00 π.μ. με 12.00 το βράδυ.
 • Tο check out είναι αυστηρά μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι και το check in από τις 14.00.
 • Το πρωινό δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου.
 • Αποχώρηση μισθωτή νωρίτερα από την καθορισμένη ημέρα επιβαρύνει αυτόν με το 50% της εναπομείνασας χρονικής μίσθωσης.
 • Η παραμονή στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου είναι μέχρι τις 24.00.
 • Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο δωμάτιο από τον μισθωτή τον επιβαρύνει για ανάλογη αποζημίωση και πρέπει να ειδοποιήσει και να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου.
 • Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια.
 • Μέγιστη χωρητικότητα για κάθε δωμάτιο είναι 3 άτομα.
 • Δεν επιτρέπονται παιδιά ηλικίας κάτω 12 ετών.