Σκάλα Τζαβέλαινας

Η σκάλα της Τζαβέλαινας ιστορική τοποθεσία στα στενά του Αχέροντα ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη φυσική της ομορφιά για αυτό και έχει δημιουργηθεί περιπατικό μονοπάτι το οποίο ακολουθώντας τις όχθες του Αχέροντα οδηγεί μέσω του γεφυριού της Ντάλας στο σουλιώτικο χωρίο Σαμονίβα από όπου κανείς μπορεί να επισκεφθεί το κάστρο της Κιάφας και το Κούγκι ή ακολουθώντας άλλη διαδρομή να φθάσει στις πύλες του Αδη.