Σούλι

Ηρωικό και ένδοξο χωριό που απέχει 60χλμ από τα Σύβοτα. Είναι γνωστό για τους αγώνες των κατοίκων κατά των Τούρκων. Κάθε χρόνο γίνονται εκδηλώσεις και αναπαράσταση της ανατίναξης της μονής Κουγκίου από τον Καλόγερο Σαμουήλ.