Τιτάνη (Γιτάνη)

Βρίσκεται 1 χλμ νοτιοανατολικά του φράγματος του Καλαμά. Υπήρξε το πολιτικό κέντρο των Θεσπρωτών και δεύτερη κατά σειρά αρχαιότητας πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας. Το αποσπασματικά αποκαλυφθέν αρχαίο θέατρο έξω από τα τείχη του αρχαίου οικισμού χρησιμοποιούνταν πέραν των θεατρικών εκδηλώσεων και για πολιτικές συγκεντρώσεις.