Μοναστήρια

Μερικά από τα σημαντικότερα μοναστήρια της περιοχής είναι: Μονή Γηρομερίου: Η μονή αυτή είναι αφιερωμένη στην Κοίμησης της Θεοτόκου, κτίστηκε...